page_banner

ସମ୍ବାଦ

ସମ୍ବାଦ

 • ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ଭାବନା: ସିଆନ୍ ଆଫୋର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଚରମ ଲମ୍ବା ସମୟର ଗୋଦାମ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ |

  ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ଭାବନା: ସିଆନ୍ ଆଫୋର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଚରମ ଲମ୍ବା ସମୟର ଗୋଦାମ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ |

  ପରିଚିତ କର: ବିଶ୍ leading ର ଅଗ୍ରଣୀ ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ନିର୍ମାତା ଭାବରେ, ସିୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ - t ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ତୁମର କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ କି?କିମ୍ବା କାରଖାନା?

  1. ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ କି?କିମ୍ବା କାରଖାନା?ଉତ୍ତର: ଚାଇନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର କମ୍ପାନୀ, ପଶ୍ଚିମ ଚାଇନାର ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦନ ଭାବରେ, ଆମର ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ 3 ଟି ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଜିଆନ୍ ସହରରେ ପ୍ରଥମ କାରଖାନା, ପଶ୍ଚିମ ଚାଇନାର ଶାନସି ପ୍ରଦେଶ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗ ସହରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଖାନା ...
  ଅଧିକ ପଢ